Středa, 1 února, 2023
peníze
- Komerční sdělení -i40

Jak se vyplácí péenka, ošetřovné či dávka v nezaměstnanosti?

U všech lhůt v sociálním pojištění se v úvahu berou všechny kalendářní dny, nejen pracovní. Pokud například ochranná lhůta po zániku nemocenského pojištění trvá sedm dní, počítají se i svátky, dny pracovního volna či pracovního klidu.

Také nemocenské dávky, dávka v nezaměstnanosti a úrazové dávky se poskytují za všechny dny. Je-li základem výpočtu uvedených dávek denní vyměřovací základ, ze kterého se určí výše příslušné dávky na jeden den, pak výše celé dávky se určí součinem této částky a počtu kalendářních dnů, za které dávka pojištěnci patřila, včetně víkendů.
Všechny kalendářní dny se zohledňují i ​​pro účely započtení období pojištění potřebného pro vznik nároku na jednotlivé dávky poskytované Sociální pojišťovnou (např. pro dávku mateřské je třeba získat 270 dní nemocenského pojištění před předpokládaným datem porodu) a stejně se pracuje s kalendářními dny i při placení pojistného na sociální pojištění.
těhotná těhotenské

Woman writing with ballpoint pen in documents at table at home closeup. Remote work with papers during pandemic concept

Je-li zaměstnanec uznán za dočasně pracovní neschopného například od 12. dne v měsíci, zaměstnavatel zaplatí pojistné za všech jedenáct dní, tedy nejen za pracovní dny. Ode dne uznání pracovní neschopnosti platí vyloučení platit pojistné – pojistné se platit nemusí, pojištění však trvá i během všech kalendářních dnů, po které trvá pracovní neschopnost (samozřejmě, pokud trvá i pracovní poměr a pracovní neschopnost není delší než 52 týdnů).
Stanoví-li zákon o sociálním pojištění fyzickým nebo právnickým osobám lhůtu pro splnění povinnosti, jedná se také o kalendářní dny. Pouze pokud ukončení lhůty pro splnění povinnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta končí nejbližší pracovní den.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Ať máte 30 nebo 70, štíhlý krk nebo plné tvary – bílé šaty sluší každé dámě!

Na první pohled se může zdát někomu nudná, ale zdání klame. A faktem je, že bílá barva patří k létu. Máte už šaty pro...

Skutečný příběh: Můj manžel mě začal podvádět, jeho reakce mě však šokovala více

S Martinem jsme se poznali ještě na střední škole. Zpočátku jsme byli jen kamarády, kteří spolu fungovaly v partii, přibližně na konci studia se...

Co je třeba splnit při stavbě stěn pasivního domu?

Energeticky pasivní dům lze postavit ze všech stavebních materiálů, je však třeba splnit množství dodatečných požadavků, které při tradičním způsobu výstavby nebyly běžné. Ať už...

Po smrti partnera nedostanete celou jeho penzi, jen procento z ní. Jaké?

Smrt manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozůstalí se musí vypořádat s odchodem milovaného člověka, často přicházejí i finanční problémy. Pomocí, alespoň...

Nevěděla jsem si představit, že se najde muž hodný mé dcery: Tvrdohlavost mě v našem vztahu naučila jedno

Myslela jsem si, že se můj postoj změní tím, jak budou děti růst, ale situace se pouze zhoršovala. Čím více měli potřebu trávit čas...