Jak se vyplácí péenka, ošetřovné či dávka v nezaměstnanosti?

U všech lhůt v sociálním pojištění se v úvahu berou všechny kalendářní dny, nejen pracovní. Pokud například ochranná lhůta po zániku nemocenského pojištění trvá sedm dní, počítají se i svátky, dny pracovního volna či pracovního klidu.

Také nemocenské dávky, dávka v nezaměstnanosti a úrazové dávky se poskytují za všechny dny. Je-li základem výpočtu uvedených dávek denní vyměřovací základ, ze kterého se určí výše příslušné dávky na jeden den, pak výše celé dávky se určí součinem této částky a počtu kalendářních dnů, za které dávka pojištěnci patřila, včetně víkendů.
Všechny kalendářní dny se zohledňují i ​​pro účely započtení období pojištění potřebného pro vznik nároku na jednotlivé dávky poskytované Sociální pojišťovnou (např. pro dávku mateřské je třeba získat 270 dní nemocenského pojištění před předpokládaným datem porodu) a stejně se pracuje s kalendářními dny i při placení pojistného na sociální pojištění.
těhotná těhotenské

Woman writing with ballpoint pen in documents at table at home closeup. Remote work with papers during pandemic concept

Je-li zaměstnanec uznán za dočasně pracovní neschopného například od 12. dne v měsíci, zaměstnavatel zaplatí pojistné za všech jedenáct dní, tedy nejen za pracovní dny. Ode dne uznání pracovní neschopnosti platí vyloučení platit pojistné – pojistné se platit nemusí, pojištění však trvá i během všech kalendářních dnů, po které trvá pracovní neschopnost (samozřejmě, pokud trvá i pracovní poměr a pracovní neschopnost není delší než 52 týdnů).
Stanoví-li zákon o sociálním pojištění fyzickým nebo právnickým osobám lhůtu pro splnění povinnosti, jedná se také o kalendářní dny. Pouze pokud ukončení lhůty pro splnění povinnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta končí nejbližší pracovní den.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Penze, péenka, těhotenské či mateřské? Co udělat, abyste tyto dávky obdrželi

Pět druhů pojištění poskytuje podle zákona o sociálním pojištění Sociální pojišťovna, a to z důchodového, z nemocenského, úrazového, z pojištění v nezaměstnanosti a z...

Kateřina navrhuje boty, které obouvá i prezidentka: Její lodičky se staly ikonickými

Jak jste se dostali k navrhování bot? Bylo to rozhodnutí, opustit pracovní jistotu a skočit do neznáma náročné?Už od střední školy mě velmi zajímalo...

Dcera se mi nikdy s ničím nesvěřila: První těhotenství ji natolik změnilo, že udělala něco, co bych nikdy nečekala

Jana své dceři Lence nerozuměla. Někdy se jí zdálo, že ji zcela nepoznává a to, co si lidé vysvětlovali jako pubertální odcizení, se v...

Coca-Cola aneb značka úzce spjatá s Vánoci. Jak vypadá její letošní reklama?

Letošní vánoční kampaň Kouzlo být spolu (Real Magic at Christmas) společnosti Coca-Cola vyzdvihuje a oslavuje sílu sounáležitosti. Značka, která se stala synonymem vánočního období,...

Nejkrásnější trendy na Vánoce 2020: Jaké ozdoby na stromeček a dekorace jsou IN a co je OUT?

Vánoce představují pro mnohé z nás ty nejkrásnější svátky v roce. Tento rok vzhledem k náročnou situaci ve světě ve spojitosti s pandemií ještě...