Čtvrtek, 1 června, 2023
peníze
- Komerční sdělení -i40

Absolventi, pozor. Zdravotní pojištění je povinné

Ukončení středoškolského nebo vysokoškolského studia s sebou přináší několik povinností. Co musí udělat maturant a co vysokoškolák?

Povinnosti maturantů se liší podle toho, zda se student rozhodne pokračovat na vysoké škole nebo ne. „Za absolventy střední školy platí stát pojistné nejdéle do skončení letních prázdnin, tedy do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém ukončili středoškolské studium. Pokud maturant pokračuje ve studiu na vysoké škole, zůstává i nadále pojištěncům státu a nevzniká mu žádná povinnost ve vztahu ke zdravotní pojišťovně,“ říká manažerka oddělení komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny Eva Peterová.

Pokud středoškolák nepokračuje ve studiu na vysoké škole, nezaměstná se nebo nezačne podnikat, může se přihlásit na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V takovém případě platí za něj zdravotní pojištění stát. Neučiní-li tak a neodejde ani do zahraničí (kde bude zdravotně pojištěný), musí se nejpozději do 8. října kalendářního roku přihlásit ve své zdravotní pojišťovně jako samoplatitel zdravotního pojištění a pojistné si začne hradit sám.

Pokud se maturant chystá studovat na vysoké škole v některé ze zemí Evropské unie, na které je studium ekvivalentní s vysokoškolským studiem na Slovensku, zůstane nadále jako student pojištěný na Slovensku. Zdravotní pojištění bude za něj platit stát. Potřebnou zdravotní péči v členských státech včetně státu studia bude čerpat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění.

Stovky eur každý měsíc na odvody? Toto za ně dostanete!
Povinnosti absolventů prvního stupně vysokoškolského studia (bakaláře) se rovněž odvíjejí od toho, zda ve studiu pokračují, nebo ne. „Pokud do dovršení 26 let věku pokračuje čerstvý bakalář ve vysokoškolském studiu, stát za něj zaplatí pojistné i během prázdnin až do zápisu na 2. stupeň studia. Od dovršení 26 let věku do dovršení 30 let věku to platí pouze tehdy, jde-li o denní studium,“ upřesňuje Peterová. Stejně tak potvrzení o návštěvě školy není třeba předkládat každý rok, pokud mladý člověk studuje bez přerušení na vysoké škole v České republice. Tuto informaci sděluje elektronicky zdravotní pojišťovně Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.

Polish tax return dokuments

Za absolventy vysokoškolského studia druhého stupně (například Mgr., Ing.), kteří ve studiu pokračují a zapíší se ve stejném roce na denní doktorské studium, hradí stát pojistné iv období prázdnin až do zápisu. Za pojištěnce státu se považuje student denního doktorského studijního programu, pokud celková délka jeho doktorského studia nepřekročila standardní délku studia pro doktorský studijní program v denní formě, doktorand již nezískal vysokoškolské vzdělání třetího stupně a nedovršil věk 30 let. Status studenta se ztrácí v den, který následuje po dni provedení státní závěrečné zkoušky. Ne tedy až po promoci, při převzetí diplomu.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Ať máte 30 nebo 70, štíhlý krk nebo plné tvary – bílé šaty sluší každé dámě!

Na první pohled se může zdát někomu nudná, ale zdání klame. A faktem je, že bílá barva patří k létu. Máte už šaty pro...

Chytrý docházkový systém pro školky je v současné technologické době nutností

Proč se spoléhat na zastaralé technologie, když se dají využít ty moderní? Správa mateřské školy může být díky nim efektivnější a lehčí. Chytrý a...

Dali jste do závěti podmínky? Dědic je dodržet nemusí

Platná právní úprava nestanovuje přesnou formu závěti, určuje však, co má vliv na platnost této listiny. Smyslem testamentu je určit, komu po smrti zůstavitele připadne...

Nejlepší čaje na hubnutí: Tyto dokáží zrychlit metabolismus, spalování tuků a snížit krevní tlak

Některé čaje dokážou zrychlit metabolismus a tím i spalování tuků. Kupujte ale čaje kvalitní, nejlépe v čajovnách. Tam byste měli mít jistotu, že obsahují...

Po smrti partnera nedostanete celou jeho penzi, jen procento z ní. Jaké?

Smrt manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozůstalí se musí vypořádat s odchodem milovaného člověka, často přicházejí i finanční problémy. Pomocí, alespoň...