Středa, 1 února, 2023
peníze
- Komerční sdělení -i40

Absolventi, pozor. Zdravotní pojištění je povinné

Ukončení středoškolského nebo vysokoškolského studia s sebou přináší několik povinností. Co musí udělat maturant a co vysokoškolák?

Povinnosti maturantů se liší podle toho, zda se student rozhodne pokračovat na vysoké škole nebo ne. „Za absolventy střední školy platí stát pojistné nejdéle do skončení letních prázdnin, tedy do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém ukončili středoškolské studium. Pokud maturant pokračuje ve studiu na vysoké škole, zůstává i nadále pojištěncům státu a nevzniká mu žádná povinnost ve vztahu ke zdravotní pojišťovně,“ říká manažerka oddělení komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny Eva Peterová.

Pokud středoškolák nepokračuje ve studiu na vysoké škole, nezaměstná se nebo nezačne podnikat, může se přihlásit na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V takovém případě platí za něj zdravotní pojištění stát. Neučiní-li tak a neodejde ani do zahraničí (kde bude zdravotně pojištěný), musí se nejpozději do 8. října kalendářního roku přihlásit ve své zdravotní pojišťovně jako samoplatitel zdravotního pojištění a pojistné si začne hradit sám.

Pokud se maturant chystá studovat na vysoké škole v některé ze zemí Evropské unie, na které je studium ekvivalentní s vysokoškolským studiem na Slovensku, zůstane nadále jako student pojištěný na Slovensku. Zdravotní pojištění bude za něj platit stát. Potřebnou zdravotní péči v členských státech včetně státu studia bude čerpat na základě evropského průkazu zdravotního pojištění.

Stovky eur každý měsíc na odvody? Toto za ně dostanete!
Povinnosti absolventů prvního stupně vysokoškolského studia (bakaláře) se rovněž odvíjejí od toho, zda ve studiu pokračují, nebo ne. „Pokud do dovršení 26 let věku pokračuje čerstvý bakalář ve vysokoškolském studiu, stát za něj zaplatí pojistné i během prázdnin až do zápisu na 2. stupeň studia. Od dovršení 26 let věku do dovršení 30 let věku to platí pouze tehdy, jde-li o denní studium,“ upřesňuje Peterová. Stejně tak potvrzení o návštěvě školy není třeba předkládat každý rok, pokud mladý člověk studuje bez přerušení na vysoké škole v České republice. Tuto informaci sděluje elektronicky zdravotní pojišťovně Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.

Polish tax return dokuments

Za absolventy vysokoškolského studia druhého stupně (například Mgr., Ing.), kteří ve studiu pokračují a zapíší se ve stejném roce na denní doktorské studium, hradí stát pojistné iv období prázdnin až do zápisu. Za pojištěnce státu se považuje student denního doktorského studijního programu, pokud celková délka jeho doktorského studia nepřekročila standardní délku studia pro doktorský studijní program v denní formě, doktorand již nezískal vysokoškolské vzdělání třetího stupně a nedovršil věk 30 let. Status studenta se ztrácí v den, který následuje po dni provedení státní závěrečné zkoušky. Ne tedy až po promoci, při převzetí diplomu.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Má vaše tělo dostatek vitaminu D? Jeho přítomnost je důležitou ochranou vůči chorobám, včetně korony

Ještě donedávna vitamín D nikdo velmi neřešil. Bral se jako důležitý nanejvýš pro kosti. Dnes se však zjišťuje, že souvisí s řadou nemocí včetně...

Šikovná Janka má práci snů. Jak se dostala do hollywoodské produkce filmů?

Začněme od začátku. Jak se dívka, která studuje v Nitře žurnalistiku, dostane do Spojených států? Studium tam není sice nemožné, ale poměrně finančně náročné,...

Stavba domu: Jaké základy pod rodinný dům?

Každá stavba musí být pevně spojena se zemí, proto je třeba zohlednit specifické danosti prostředí, ve kterém bude stát. K základům přistupujte s filozofií,...

Plochá střecha od A do Z

zejména v souvislosti s nízkoenergetickými a pasivními domy. Mají malý spád a jako pochůzné střechy vhodně doplní obytné prostory domu. V minulosti získali špatnou pověst,...

Po smrti partnera nedostanete celou jeho penzi, jen procento z ní. Jaké?

Smrt manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozůstalí se musí vypořádat s odchodem milovaného člověka, často přicházejí i finanční problémy. Pomocí, alespoň...