Stavba domu: Jaké základy pod rodinný dům?

Každá stavba musí být pevně spojena se zemí, proto je třeba zohlednit specifické danosti prostředí, ve kterém bude stát. K základům přistupujte s filozofií, že drží celý dům a spolu s nosnými stěnami jsou jen velmi obtížně následně opravitelné.

Tvar základových konstrukcí závisí na statickém návrhu stavby vzhledem k geologickým poměrům, tvaru terénu a na tom, zda je dům podsklepený nebo ne.
Vhodné je, je-li součástí projektu domu i geologický průzkum, i když jej stavební zákon nepřikazuje a stavební úřady obvykle nepožadují.

Nepodceňujte průzkum podloží
Než se pustíte do budování základů, měli byste si zjistit maximum informací o pozemku. Pokud nejsou známé vlastnosti a složení podloží, není možné, aby statik správně navrhl základovou konstrukci. Druh zeminy a její únosnost mají vliv na velikost základů, hloubka spodní vody a její agresivní působení na základy ovlivní způsob zakládání. Statik sice nadimenzuje základy i bez průzkumu na předpokládanou únosnost zeminy, ale jsou většinou předimenzované, možná ve skutečnosti postačí méně betonu. Může se stát i to, že po vykopání základů budete muset změnit způsob zakládání. Například ve velmi štěrkovité a sypké půdě se nebudou dát vykopat plánované základové pásy, což je nejběžnější způsob zakládání rodinných domů, ale bude zapotřebí základová deska.

zaklady domu
Klimatická oblast je při zakládání důležitá. V závislosti na ní je nutno zakládat v hloubce minimálně 80 až 160 cm pod terénem, ​​a to z důvodu promrzání a objemových změn zemin. (foto abaudomy.sk)

Inženýrskogeologický průzkum je nezbytný, pokud jste se rozhodli stavět v rizikovém území – tam, kde jsou sesuvy půdy, močálové usazeniny, umělé navážky, oblasti s výskytem záplav a poddolování. O takových problematických zónách byste měli obdržet informaci na stavebním úřadě. Tam by měly mít k dispozici inženýrskogeologické mapy a v nich jsou znázorněny všechny důležité složky přírodního prostředí konkrétního území as nimi spojená rizikovost.

Obáváte-li se částky za geologický průzkum velkými vrtnými sadami a mechanismy, pro rodinné domy existuje finančně i technicky méně náročná metoda pomocí ručních přenosných přístrojů a malé sondy, která se dá kladivem zahloubit 2 nebo 3 metry. Stojí od 600 eur.

Dejte si pozor i na kvalitu betonu a jeho třídu – za lepší kvalitu betonu, který bude mít větší tuhost a pevnost v tahu i tlaku, se vyplatí připlatit pár eur navíc za 1 m3.

Základové pásy
Nejjednodušší a nejrychlejší je budování základových pásů. Musí být pod každou nosnou stěnou, nástupním stupněm schodiště, komínem a pod příčkami tlustými od 150 mm. Jejich šířku navrhne statik na základě únosnosti podloží, obvykle vychází z tloušťky zdiva, ke které se připočte 100 až 150 mm na obě strany. Donedávna bylo běžné betonovat základy z monolitického betonu, dnes se budují pomocí prefabrikovaných bednících tvárnic. Ukládají se do 20 – 30 cm silného betonového podkladu, širokého podle statického návrhu, aby se zachovala roznášecí plocha. Podle projektu se tvárnice vyztuží a přelijí betonem. Při použití takových tvárnic, které se vyrábějí v různé tloušťce, odpadá montáž bednění. Uspoří se i beton a základy vytvoříte okamžitě, není třeba čekat na ztvrdnutí betonu a následné odbedňování.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Nejkrásnější trendy na Vánoce 2020: Jaké ozdoby na stromeček a dekorace jsou IN a co je OUT?

Vánoce představují pro mnohé z nás ty nejkrásnější svátky v roce. Tento rok vzhledem k náročnou situaci ve světě ve spojitosti s pandemií ještě...

Šikovná Janka má práci snů. Jak se dostala do hollywoodské produkce filmů?

Začněme od začátku. Jak se dívka, která studuje v Nitře žurnalistiku, dostane do Spojených států? Studium tam není sice nemožné, ale poměrně finančně náročné,...

Vévodkyně kouzlo 10-ti centimetrových podpatků dokonale ovládá! Ženu mění v bohyni

Existuje přímo magické kouzlo 10-centimentových podpatků, které dokážou každou ženu změnit na bohyni. Myslí si to návrhář Rupert Sanderson, jehož lodičky se těší oblibě...

Po smrti partnera nedostanete celou jeho penzi, jen procento z ní. Jaké?

Smrt manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozůstalí se musí vypořádat s odchodem milovaného člověka, často přicházejí i finanční problémy. Pomocí, alespoň...

Koupelnové trendy: Vytvořte si domácí SPA, ve kterém vaše tělo rozkvete do nové krásy

Koupelna je místo, ze které si ve svém domově můžete vyčarovat příjemné domácí SPA. Stačí se inspirovat nejnovějšími interiérovými trendy, které hovoří jasnou řečí...