Po smrti partnera nedostanete celou jeho penzi, jen procento z ní. Jaké?

Smrt manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozůstalí se musí vypořádat s odchodem milovaného člověka, často přicházejí i finanční problémy. Pomocí, alespoň na jistou dobu, může být pozůstalostní penze. I pro ni však platí jistá pravidla, která nejsou-li splněna, nárok na dávku nevzniká.

V první řadě je třeba si uvědomit, že pozůstalostní dávka není automatická a je třeba o ni požádat. A to písemně po vystavení úmrtního listu matrikou prostřednictvím pobočky Sociální pojišťovny příslušné podle místa bydliště. Ke konci května tento druh důchodu dostávalo více než 287 tisíc vdov, 51 tisíc vdovců a více než 20 tisíc sirotků.

Diskriminace při vyplácení pozůstalostních penzí bude zřejmě odstraněna
Pokud pozůstalý splní podmínky a Sociální pojišťovna mu vdovský či vdovecký důchod přizná, nepůjde o celou částku penze zemřelého. \“Pozůstalostní penze je vyplácena v částce 60 procent starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel či manželka ke dni smrti,\“ uvedla Zuzana Dvoráková ze Sociální pojišťovny. Například zesnulá manželka pobírala důchod v částce 419,20 eura měsíčně. Částka vdoveckého důchodu činí 60 % z této částky, tedy 251,60 eura měsíčně. Tuto částku však dostane pozůstalý pouze v případě, že sám není důchodcem s přiznanou penzí. Pokud ale pobírá důchod, dochází k takzvanému souběhu. V tomto případě má pozůstalý manžel nárok na dva důchody, jelikož je sám penzistou, a tuto dávku dostává v částce 500 eur, dostávat v plné částce bude tedy svůj důchod a ten nižší, tedy vdovecký, bude dostávat v částce jedné poloviny, dostane tak 125 ,80 eura.

Pozůstalostní důchod není navždy. Kdy vám ho vyplácet přestanou?
Další podmínkou, kterou musíte splnit, abyste pozůstalostní dávku obdrželi, je, že nárok na ni má jen manžel či manželka. „Nárok na vdovský či vdovecký důchod má jen manželka nebo manžel po zesnulém. Druh a družka takový nárok nemají, bez ohledu na to, jak dlouho spolu žijí, tak to určuje zákon o sociálním pojištění. Nemůže ho dostat ani rozvedený manžel či manželka. U nezaopatřených dětech sirotků je to podobné. Nárok na sirotčí důchod mají děti po zesnulých rodičích nebo osvojitelích, ne však po pěstounech,“ vysvětlila podmínky Dvoráková. Čili druh nebo družka, i když spolu žily desítky let, ale ani rozvedený manžel či manželka, na tento důchod nárok nemají. Zákon totiž takovou možnost nepřipouští.

Vdova či vdovec mají nárok na výplatu pozůstalostní dávky po dobu jednoho roku. \“Třeba rozlišovat zánik nároku na dávku a zánik na její výplatu,\“ upozorňuje Dvoráková. „Nárok na dávku zaniká buď uzavřením manželství, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, podle něhož vdova nebo vdovec úmyslným trestným činem způsobily smrt zemřelého. Co se týče zániku nároku na výplatu důchodu, vdovský/vdovecký důchod vyplácí Sociální pojišťovna zpravidla jeden rok, déle jen po splnění dalších podmínek,“ uvedla Dvoráková. „Po roce trvá nárok tehdy, je-li splněna některá z dalších podmínek: vdova pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které má po zemřelém rodiči nárok na sirotčí důchod, je invalidní z důvodu poklesu schopnosti pracovat o více než 70 %, vychovala alespoň tři děti, dovršila věk 52 let a vychovala dvě děti nebo pokud dovršila důchodový věk,“ jmenuje mluvčí.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Penzisté, pozor, daně je třeba zaplatit do 30. června

Musí důchodci podat daňové přiznání a kdy mají nárok na případné vrácení zaplacené daně? Pracujete-li vedle důchodu nebo jste měli příjem, který podléhá dani z...

Potřebujete si zařídit kvalitní home office? A víte, že si ho celý můžete pořídit na jedno kliknutí?

Odpověď na otázku, zda má prostředí, ve kterém pracujete, vliv na vaši výkonnost a soustředění, je jasná: věda už dávno potvrdila, že tento faktor...

Jablka pozitivně ovlivňují imunitu. Jíme je však málo

Ovoce s tradicíVěděli jste, že jablka tvoří 70% celkové úrody slovenského ovoce? Zapsaných máme až 150 různých odrůd! Mezi ty nejoblíbenější patří červenožlutá Gala,...

Robotický vysavač dokáže ušetřit spoustu času: Jak vybrat ten správný?

Řešením je robotický vysavač. Toto zařízení je navrženo tak, že za ideálních podmínek udělá všechnu práci za vás. Ušetří vám tak energii i čas,...

Větrná turistika: Podívejte se na největší turbíny světa, rekord bude mít 264 metrů

Turisté necestují jen za skvělými plážemi, horami či uměleckými galeriemi. Někdy se rozhodnou vidět na vlastní oči i zajímavá technická díla. Mezi fascinující výtvory...