Středa, 1 února, 2023
peníze
- Komerční sdělení -i40

Penzisté, pozor, daně je třeba zaplatit do 30. června

Musí důchodci podat daňové přiznání a kdy mají nárok na případné vrácení zaplacené daně?

Pracujete-li vedle důchodu nebo jste měli příjem, který podléhá dani z příjmu, je třeba podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu. Pokud jste tak neučinili do 31. března a požádali jste o odklad daňového přiznání, musíte stihnout termín 30. června. Pokud váš celoroční hrubý výdělek nepřekročí polovinu nezdanitelné části základu daně na poplatníka, tedy částku 2 255,72 eura, daň platit nemusíte. Daňové přiznání k dani z příjmů je tedy povinen podat každý poplatník, tedy i důchodce, pokud jeho celkové zdanitelné příjmy dosažené v roce 2021 přesáhly částku 2 255,72 eura. Do celkových zdanitelných příjmů se zahrnují všechny příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně z příjmů osvobozeny.

Pozor však, vyplnit daňové přiznání může být někdy výhodné. Pokud vám jako pracujícímu penzistovi například zaměstnavatel srážel z příjmu zálohy na daň, je pro vás výhodné podat daňové přiznání k dani z příjmů FO typu A, i když zdanitelné příjmy nepřesáhly částku 2 255,72 eura. Vznikne vám totiž daňový přeplatek a daňový úřad vám vrátí tento přeplatek na základě žádosti o vrácení daňového přeplatku, která je součástí daňového přiznání.

Minimální důchody se valorizují jinak než starobní
Při podávání daňového přiznání je třeba rozlišovat mezi typy tiskopisu. Důchodce, který dosáhl pouze příjmů ze závislé činnosti – tedy ze zaměstnání na základě pracovní smlouvy nebo dohody o vykonání práce, podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby typu A. V případě, že měl i jiné druhy zdanitelných příjmů, například příjem z pronájmu nemovitostí nebo příjem z nepeněžité výhry, nebo příjem z prodeje nemovitosti, nebo příjem z vyplacení podílového listu, podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby typu B.

Jedná se o peníze: Vše o dani z nemovitosti s daňovou poradkyní Alicí Orda – Oravcovou. Odvysíláno 12. 1. 2022.
V daňovém přiznání je i kolonka, do které se uvádí výše celoročního důchodu. Jeho výši ale uvádí jen ten důchodce, jehož penze je nízká, a proto mu vzniká nárok alespoň na část nezdanitelného minima. Pokud někdo žádá o vrácení přeplatku, který mu vznikl z důvodu, že jeho výdělek byl nižší než polovina nezdanitelného minima, výši důchodu nemusí uvést.

Vyšší důchody? I díky práci vedle penze
Do celkových zdanitelných příjmů se zahrnují všechny příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou od daně z příjmů osvobozeny. Důchodové dávky a dávky stejného druhu vyplácené z povinného zahraničního pojištění jsou od daně z příjmů osvobozeny. Patří sem starobní, předčasný, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí a výsluhový důchod.

Snížit si výši daní pomůže i právo uplatnit nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně. Může tak učinit i důchodce? Pobíratel důchodu, pokud byl příjemcem tohoto důchodu k 1. 1. 2021, má nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně pouze v případě, že roční částka vyplaceného důchodu v roce 2021 v úhrnu nepřesahuje částku 4 511,43 eura. Pak nezdanitelná část základu daně na poplatníka představuje rozdíl mezi částkou 4 511,43 eura a vyplacenou částkou důchodu.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Inflace a přechod z kuny na euro. Jak drahá bude dovolená v Chorvatsku?

Doma si na postupné zdražování neradi, ale zvykáme. Ceny v Chorvatsku nás ale po roce mohou překvapit. O kolik bude dovolená u slovenského Jadranu...

Coca-Cola aneb značka úzce spjatá s Vánoci. Jak vypadá její letošní reklama?

Letošní vánoční kampaň Kouzlo být spolu (Real Magic at Christmas) společnosti Coca-Cola vyzdvihuje a oslavuje sílu sounáležitosti. Značka, která se stala synonymem vánočního období,...

Veronika vytváří nápadité svatební šaty. Jak vypadá výroba nejdůležitějších šatů pro ženu?

Proč svatební šaty? Jak a kdy začal váš vztah s módou?Můj vztah s módou začal již v dětství. Vždy mě bavilo prohrabávat krabice s...

Jak se vyplácí péenka, ošetřovné či dávka v nezaměstnanosti?

U všech lhůt v sociálním pojištění se v úvahu berou všechny kalendářní dny, nejen pracovní. Pokud například ochranná lhůta po zániku nemocenského pojištění trvá...

Když dovršíte 35. rok života, začíná stárnutí: Jaký je váš skutečný věk ve srovnání s tím biologickým?

Na otázku, kolik máte let, pravděpodobně odpovíte na základě počtu let, které uplynuly od vašeho narození. To by byl váš chronologický věk. Možná lékař tvrdí,...